Quick Search:  
Home | Automation | Notes | Download | License | FAQ's | Login

Penggunaan Sistem e-LPPB

Dimaklumkan penggunaan sistem eLesen dan Permit bagi Kawalselia Padi dan Beras telah bermula pada 1 Julai 2013 dan semua permohonan berkaitan lesen hendaklah menggunakan sistem yang telah dibangunkan itu. 

Aplikasi ini boleh dicapai melalui http://www.elesen.moa.gov.my . Pengguna/pelesen perlu  memiliki akaun email  sebelum membuat pendaftaran untuk menggunakan sistem ini. 

Sila berhubung dengan pejabat KPB yang berhampiran untuk mendapatkan maklumat lanjut.

dikemaskini oleh: Ishak (23/8/2013-Pahang)

   
  • Nota Terkini!